NT821 Lace Line Short Sleeve Blouse – Coral

Size: 36 / 38 / 42

Size 36 – รอบอก 36”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 14.5”, แขนยาว 6”, รอบวงแขน 18”, รอบปลายแขน 14”, ยาว 25”, รอบชายเสื้อ 38” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size 38 – รอบอก 38”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 15.5”, แขนยาว 6.5”, รอบวงแขน 19”, รอบปลายแขน 14”, ยาว 25”, รอบชายเสื้อ 40” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size 42 – รอบอก 42”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 16”, แขนยาว 7”, รอบวงแขน 20”, รอบปลายแขน 15”, ยาว 25.5”, รอบชายเสื้อ 44” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line