NT291 Folded Front Blouse – Yellow

Size 38 / 42 :

Size 38 รอบอก 38”, คอกว้าง 6”, ไหล่ 15”, แขนยาว 7.5”, วงแขน 19”, รอบปลายแขน 13”, ยาว 24”, รอบชายเสื้อ 40”

Size 42 รอบอก 42”, คอกว้าง 6”, ไหล่ 15”, แขนยาว 7.5”, วงแขน 21”, รอบปลายแขน 13”, ยาว 24.5”, รอบชายเสื้อ 44”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line