NT2392 Ruff Collar Textured Blouse – Navy Blue

Size 36 / 38 / 40 / 42 :

Size 36 – รอบอก 36”, คอกว้าง 6.5”, ไหล่ 14”, แขนยาว 17”, รอบวงแขน 17”, รอบปลายแขน 8”+, ยาว 23.5”, รอบชายเสื้อ 40”

Size 38 – รอบอก 38”, คอกว้าง 6.5”, ไหล่ 14.5”, แขนยาว 17”, รอบวงแขน 18”, รอบปลายแขน 9”+, ยาว 23.5”, รอบชายเสื้อ 42”

Size 40 – รอบอก 40”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 15”, แขนยาว 17”, รอบวงแขน 19”, รอบปลายแขน 9”+, ยาว 24”, รอบชายเสื้อ 44”

Size 42 – รอบอก 42”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 15.5”, แขนยาว 17”, รอบวงแขน 20”, รอบปลายแขน 10”+, ยาว 24”, รอบชายเสื้อ 47”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line