NT2359 Blossom Lacey Blouse – Lavender

Size 36 / 38 / 40 / 42 :

Size 36 : รอบอก 36”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 14”, รอบวงแขน 17”, แขนยาว 18”, รอบปลายแขน 8”+ , ยาว 23”, รอบชายเสื้อ 40”

Size 38 : รอบอก 38”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 14.5”, รอบวงแขน 17”, แขนยาว 18”, รอบปลายแขน 8”+ , ยาว 23”, รอบชายเสื้อ 42”

Size 40 : รอบอก 40”, คอกว้าง 7.5”, ไหล่ 15”, รอบวงแขน 18”, แขนยาว 19”, รอบปลายแขน 8”+ , ยาว 23.5”, รอบชายเสื้อ 44”

Size 42 : รอบอก 42”, คอกว้าง 8”, ไหล่ 15”, รอบวงแขน 19”, แขนยาว 20”, รอบปลายแขน 8”+ , ยาว 24”, รอบชายเสื้อ 46”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line