NT2348 Morning Flora Frill Blouse – Cream

Size 36 / 38 / 40 / 42 :
Size 36 – รอบอก 36”, คอกว้าง 6.5”, ไหล่ 13.5”, แขนยาว 17”, รอบวงแขน 17”, รอบปลายแขน 8”+, ยาว 23”, รอบชายเสื้อ 40”
Size 38 – รอบอก 38”, คอกว้าง 6.5”, ไหล่ 14”, แขนยาว 17”, รอบวงแขน 18”, รอบปลายแขน 8”+, ยาว 23”, รอบชายเสื้อ 42”
Size 40 – รอบอก 40”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 14.5”, แขนยาว 18”, รอบวงแขน 19”, รอบปลายแขน 9”+, ยาว 23.5”, รอบชายเสื้อ 44”
Size 42 – รอบอก 42”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 15”, แขนยาว 18”, รอบวงแขน 20”, รอบปลายแขน 9”+, ยาว 23.5”, รอบชายเสื้อ 46”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line