NT1712 Rosey Button Sleeve Blouse – Cream

Size : 36 / 38 / 40 / 42

Size 36 – รอบอก 36”, คอกว้าง 8”, ไหล่ 13.5”, แขนยาว 10.5”, วงแขน 18”, รอบปลายแขน 11”, ยาว 23”, รอบชายเสื้อ 41” (ไม่มีซับใน ไม่บาง)

Size 38 – รอบอก 38”, คอกว้าง 8”, ไหล่ 14”, แขนยาว 11”, วงแขน 20”, รอบปลายแขน 11”, ยาว 23.5”, รอบชายเสื้อ 44” (ไม่มีซับใน ไม่บาง)

Size 40 – รอบอก 40”, คอกว้าง 8”, ไหล่ 14”, แขนยาว 11”, วงแขน 20”, รอบปลายแขน 11”, ยาว 24”, รอบชายเสื้อ 44” (ไม่มีซับใน ไม่บาง)

Size 42 – รอบอก 42”, คอกว้าง 8”, ไหล่ 15”, แขนยาว 11”, วงแขน 22”, รอบปลายแขน 12”, ยาว 24”, รอบชายเสื้อ 44” (ไม่มีซับใน ไม่บาง)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line