NT085 Front Tuck Blouse – Maroon

Size 36 / 38 / 42 :

Size 36 – รอบอก 36”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 14”, แขนยาว 6.5”, รอบวงแขน 18”, รอบปลายแขน 13”, ยาว 23”/25.5″, รอบชายเสื้อ 40”

Size 38 – รอบอก 38”, คอกว้าง 7”, ไหล่ 14.5”, แขนยาว 7”, รอบวงแขน 20”, รอบปลายแขน 14”, ยาว 24”/26″, รอบชายเสื้อ 42”

Size 42 – รอบอก 42”, คอกว้าง 7.5”, ไหล่ 16”, แขนยาว 7”, รอบวงแขน 21”, รอบปลายแขน 15”, ยาว 24.5”/26.5″, รอบชายเสื้อ 46”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line