NK058 Double-Button Tiny Shinori Skirt – Light Grey

Size: S / M / L / XL

Size S – เอว 26”, สะโพก 36”, ยาว 18”, รอบชายกระโปรง 36” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size M – เอว 28”, สะโพก 37”, ยาว 18”, รอบชายกระโปรง 38” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size L – เอว 30”, สะโพก 38”, ยาว 19”, รอบชายกระโปรง 40” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size XL – เอว 32”, สะโพก 40”, ยาว 19”, รอบชายกระโปรง 42” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line