NK038 Striped Three-Button Skirt – Charcoal

Size: S / M / L / XL / XXL

Size S – เอว 26”-27”, สะโพก 35”- 36”, ยาว 19”, รอบชายกระโปรง 36” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size M – เอว 28”-29”, สะโพก 37”, ยาว 18”, รอบชายกระโปรง 38” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size L – เอว 30”- 31”, สะโพก 38”, ยาว 20”, รอบชายกระโปรง 40” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

Size XL – เอว 32”, สะโพก 40”, ยาว 20.5”, รอบชายกระโปรง 42” (ไม่มีซับใน แต่ไม่บาง)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line