NK029 Shinori Pencil Skirt – Black

Size: S / M / L
Size S – เอว 25”, สะโพก 34”, ยาว 22”, รอบชายกระโปรง 33” (มีซับใน)
Size M – เอว 27”, สะโพก 36”, ยาว 22”, รอบชายกระโปรง 35” (มีซับใน)
Size L – เอว 29”, สะโพก 38”, ยาว 22”, รอบชายกระโปรง 37” (มีซับใน)
Size XL – เอว 31″-32”, สะโพก 40″, ยาว 22”, รอบชายกระโปรง 38” (มีซับใน)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line