NK017 Button Skirt – Dark Grey

Size: S / M / L / XL
Size S – เอว 26”, สะโพก 35”-36”, ยาว 21.5”, รอบชายกระโปรง 38” (มีซับใน)
Size M – เอว 27”, สะโพก 36”, ยาว 21”, รอบชายกระโปรง 38” (มีซับใน)
Size L – เอว 29”, สะโพก 38”, ยาว 21”, รอบชายกระโปรง 40” (มีซับใน)
Size XL – เอว 30”, สะโพก 40”, ยาว 21”, รอบชายกระโปรง 42” (มีซับใน)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line