MT2604 Point Collar Placket Blouse – BW

Size 36 / 40 :

Size 36 – รอบอก 36”, คอกว้าง 6.5”, รอบคอเสื้อ 21”, ไหล่ 13.5”, แขนยาว 10”, รอบวงแขน 18”, รอบปลายแขน 11”, ยาว 24.5”, รอบชายเสื้อ 38”

Size 40 – รอบอก 40”, คอกว้าง 6.5”, รอบคอเสื้อ 23”, ไหล่ 15”, แขนยาว 11”, รอบวงแขน 20”, รอบปลายแขน 13”, ยาว 25.5”, รอบชายเสื้อ 44”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line