JT8694 Notched Neckline Bouquet Blouse – Dark Navy

Size : 38 / 42
Size 38 – รอบอก 38”, คอกว้าง 6”, ไหล่ 15”, รอบวงแขน 18”, แขนยาว 7”, รอบปลายแขน 14”, ยาว 25”, รอบชายเสื้อ 40”+
Size 42 – รอบอก 42”, คอกว้าง 6.5”, ไหล่ 16”, รอบวงแขน 20”, แขนยาว 7.5”, รอบปลายแขน 14.5”, ยาว 25”, รอบชายเสื้อ 44”+

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line