วิธีการชำระเงิน
โอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : ปฐมพร นครวิชัยกุล
เลขที่บัญชี : 9843544471