MT2514 Folded Collar Blouse – Orange Lime

Size 36 / 38 / 44 :

Size 36 – รอบอก 36”, คอกว้าง 8”, ปลายแขนถึงปลายแขน 24”, รอบปลายแขน 14”, ยาว 24”, รอบชายเสื้อ 39” 

Size 38 – รอบอก 38”, คอกว้าง 9”, ปลายแขนถึงปลายแขน 25”, รอบปลายแขน 15”, ยาว 24.5”, รอบชายเสื้อ 41” 

Size 44 – รอบอก 44”, คอกว้าง 9”, ปลายแขนถึงปลายแขน 27”, รอบปลายแขน 17”, ยาว 25.5”, รอบชายเสื้อ 46”

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หรือสั่งซื้อได้ทาง LINE
สั่งซื้อทาง Line